ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Logo

Obchodní podmínky pro výkup na dálku

Předmět obchodování

Předmětem obchodování dle těchto všeobecných obchodních podmínek je vykupování použité stavebnice LEGO.

Zúčastněné strany

Výkupcem je:

Saviory Bricks, s.r.o.
IČO: 09233172
DIČ: CZ09233172
se sídlem Příkop 843/4, Brno 602 00, Česká republika.
(Po vzájemné dohodě obou smluvních stran může být výkupcem i třetí smluvní strana.)

Zákazníkem je:

každá fyzická osoba, která dosáhne 18let věku a která projeví zájem o využití možnosti prodeje.

1. Uzavření smlouvy mezi výkupcem a zákazníkem

Kupní smlouva i většina další komunikace výkupce se zákazníkem probíhá elektronickou formou, za tímto účelem je každý zákazník povinen zajistit si funkční e-mailovou adresu tak, aby s ním bylo možno tímto způsobem komunikovat. Na uvedenou adresu s ním pak bude vedena výkupcem další komunikace.


Podpis smlouvy může probíhat v papírové či elektronické podobě - záleží na preferencích zákazníka.

2. Vyplnění formuláře

Zákazník je povinen vyplnit formulář - návrh kupní smlouvy, v tomto znění:

jméno a příjmení, trvalá adresa, datum a rok narození, číslo OP, číslo bankovního účtu, telefonní číslo a e-mailová adresa.


Dále je nutné specifikovat předmět prodeje a to dle možností zákazníka a konkrétní verze výkupního formuláře.

3. Návrh a odsouhlasení kupní smlouvy

Po vyplnění formuláře výkupce kontaktuje v nejbližší době zákazníka (pravidla do 7 dní) s finální výkupní cenou.

V případě nedostatečných informací může výkupce kontaktovat zákazníka a požádat ho o doplnění chybějících údajů nebo může dojít také k přímému zamítnutí výkupní nabídky.

Výkupní cena je vždy finální a je na zákazníkovi, zda na ni přistoupí.

Po odsouhlasení kupní ceny zákazníkem odešle výkupce návrh kupní smlouvy na e-mailovou adresu zákazníka. Zároveň odešle zákazníkovi první polovinu výkupní ceny na účet uvedený ve výkupním formuláři.

Poté zákazník kupní smlouvu elektronicky podepíše nebo vytiskne a podepíše v papírové podobě.

4. Doručení zboží určeného k výkupu

Zákazník může zboží doručit:


Po doručení zboží na adresu skladu společnosti Saviory Bricks, s.r.o. nebo adresu uvedenou výkupcem má výkupce 7 dní na zaplacení druhé poloviny výkupní ceny na účet uvedený ve výkupním formuláři.

5. Závěrečná prohlášení

Zákazník prohlašuje, že všem zmíněným bodům obchodních podmínek rozuměl, je oprávněn provádět veškeré zde zmiňované transakce a zboží, které zasílá výkupci nepochází z trestné činnosti.